Zajęcia terapeutyczne

W przedszkolu realizujemy m.in.:

  • indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologa i pedagoga specjalnego,
  • terapię logopedyczną, rozwój komunikacji mowy prowadzoną przez neurologopedę,
  • terapię zaburzeń integracji sensorycznej,
  • konsultację lekarskie

 

terapię w grupie rówieśniczej:

  • terapia zajęciowa,
  • zajęcia ruchowe z elementami Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • zajęcia ruchowe z elementami muzykoterapii,
  • terapia umiejętności społecznych,
  • trening samodzielności.