O przedszkolu

Zespół Wychowania Przedszkolnego „Akademia Krasnoludków” to placówka terapeutyczna stworzona z myślą o dzieciach z niepełnosprawnościami sprzężonymi m.in. ze spektrum autyzmu, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualą.

W Akademii realizujemy program przedszkolny zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, posiadamy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr 10/ZPN/10.

W pracy z dzieckiem kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności społecznych dziecka i przygotowanie do funkcjonowania w grupie i integracji z rówieśnikami.

Nasza placówka ściśle współpracuje z lekarzem psychiatrą oraz specjalistami z Poradni dla Dzieci z Autyzmem prowadzoną przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Krasnal”.

Do realizacji programu przeznaczyliśmy w pełni wyposażone sale w których realizowany jest blok zajęć przedszkolnych oraz gabinety do terapii indywidualnej.

Nie pobieramy opłat z tytułu wpisowego i czesnego!

Grupy 5-osobowe!

 

Organem założycielskim Zespołu Wychowania Przedszkolnego jest Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "KRASNAL".

http://www.krasnal.org.pl